Posedět, poobědvat i posnídat můžete na zahrádkce při restauraci.